Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we:
• Diverse activiteiten
 • Kerst
• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolkamp groep 7/8
Schoolreis groep 1 t/m 8

Andere bijzondere activiteiten
Deze kosten worden steeds in het betreffende schooljaar bekend gemaakt en zijn vrijwillige bijdragen voor ouders.

De vrijwillige ouderbijdrage op Sint Jozef is vrijwillig en wordt gebruikt om de organisatie van verschillende activiteiten te kunnen bekostigen.
Een leerling van onze school moet het lesprogramma kunnen volgen zonder dat de ouders daarvoor iets moeten betalen.
Ouders hoeven dus nooit te betalen voor verplicht lesmateriaal en activiteiten op Sint Jozef. Als school vragen we een vrijwillige ouderbijdrage voor die zaken die niet bekostigd worden door de Rijksoverheid, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest.