Klachtenregeling

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een veilige omgeving als ze naar school gaan. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden actief tegengegaan. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs en aan de communicatie met de ouders.
Wanneer er problemen zijn verzoeken we u deze als eerste te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind, de intern begeleider (IB-er) of de directie. Soms kan dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan uiteraard andere mogelijkheden. Deze worden hieronder beschreven.

1. U of uw kind kan contact opnemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen, mevrouw Denise Polderman, d.polderman@borgesius.net (werkdagen maandag t/m donderdag). Deze kan en zal u bij een klacht adviseren over de te nemen stappen.
2. Indien uw klacht niet behandeld kan worden door de school, kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Borgesius (0165-330894, info@borgesiusstichting.nl).
De afdeling O&K, HRM of de bestuurder zal proberen door bemiddeling samen met u en de school tot een oplossing te komen.

3. U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting Borgesius:
· Annelies de Waal, telefoon 06 3364 6887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
· Roy Ploegmakers, telefoon, 06 5466 1875, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij/Hij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school. De stap naar de klachtencommissie (zie hieronder) is ook een optie. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij desgewenst ondersteunen.
4. Wanneer u het idee heeft dat uw klacht door de school of het bestuur niet adequaat wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de landelijke klachtencommissie. De Borgesiusstichting is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag Tel.: 070-3861697 www.gcbo.nl info@gcbo.nl De klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een gemotiveerde uitspraak of de klacht wel, niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een niet-bindend advies voor het bestuur gekoppeld.


Klik hier voor de Klokkeluidersregeling van de Borgesiusstichting.