groep 5-6

Informatiebrief voor de ouders van groep 5-6 

Leerkrachten: 

Juf Denise; maandag t/m donderdag 

Meneer Corné op vrijdag groep 6,7,8 

Juf Simone op vrijdag groep 3,4,5 

Meneer David ondersteunt op verschillende dagen de groep. 

 

   

Vakken: 

- Rekenen, Taal , Spelling en Lezen elke ochtend op niveau​ 
                                                                          
​ 

- Begrijpend lezen via NIEUWSBEGRIP en junior einstein 

   

​- Gym; dinsdag van een sportcoach, juf Marion, van Meer Moerdijk en donderdag van de leerkracht. Voor de gymlessen gelden bepaalde afspraken, die u terugvindt in o.a. de schoolgids. 

- Wereldoriëntatie geven we met Faqta,  Beeldende Vorming, Muziek, Techniek en Kanjer. We bekijken dagelijks uitzendingen van het jeugdjournaal en klokhuis. 

- de verwerking van de verschillende vakken gebeurt zowel digitaal als schriftelijk. We vinden het belangrijk, dat kinderen een goed leesbaar, vlot handschrift ontwikkelen. 

                     

 

 

 

Huiswerk: 

​Huiswerk wordt in de regel op dinsdag opgegeven en moet de week erop op dinsdag weer af zijn. Het doel van huiswerk is vooral het leren plannen en stapje voor stapje een bepaalde zelfstandigheid hierbij te verkrijgen. 

Het huiswerk is terug te vinden op 't ouderportaal en op het bord in de klas.​ 

De kinderen krijgen naast maakwerk ook leertoetsen van de zaakvakken. Verder oefenen de kinderen voor een klein  (1 t/m 5 en 10) en groot tafeldiploma (1 t/m 10). In groep 5-6 besteden we aandacht aan 't jezelf presenteren', door bv. het houden van een boekbespreking of spreekbeurt. 

Regelmatig vragen ouders, waar ze hun kind thuis bij kunnen helpen. In groep 5 en 6 is het erg fijn, als de kinderen de tafels uit hun hoofd kennen. Hierdoor kunnen ze beter mee met de rekenlessen. Daarnaast is het leren kennen van de analoge en digitale klok een regelmatig terugkomend onderdeel, waarbij u als ouder thuis zou kunnen oefenen. Denk dan aan speelse activiteiten. Daarnaast is dagelijks lezen, voorlezen en interesse in teksten en boeken goed voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Het is fijn, als u uw kind kunt ondersteunen bij het huiswerk. Ze vinden plannen vaak lastig. Zie dit vooral als een leerproces. 

 

Communicatie: 

We gebruiken het ouderportaal om u te informeren. U kunt de chatfunctie gebruiken voor korte berichten aan de desbetreffende leerkracht. U kunt uw kind via het ouderportaal afwezig melden; ziekmelden en bv. bezoek aan arts/tandarts. Voor verlof aanvragen dient u een verlofbrief aan te vragen. 

Wilt u een ziekmelding op vrijdag a.u.b. doorgeven aan juf Simone (voor kinderen uit groep 5) en meneer Corné (voor kinderen uit groep 6). 

Natuurlijk zijn wij ook telefonisch te bereiken op nr. 0168- 403464. 

 

Mocht u vragen hebben of zaken willen bespreken, dan sta ik u graag te woord. Soms is het handig om even met elkaar een geschikt tijdstip af te spreken. Voor een korte vraag kunt u tijdens de inloop natuurlijk wel even binnenlopen. 

Ik hoop er samen met de kinderen en u een mooi schooljaar van te maken!! 

 

Vriendelijke groet, 

Denise Polderman d.polderman@borgesius.net