groep 5-6

Informatiebrief voor de ouders van groep 5-6

Leerkrachten:

Juf Denise 

 

                       
Vakken:
- Rekenen, Taal , Spelling en Lezen elke ochtend op niveau​

                                                                         

- Begrijpend lezen via NIEUWSBEGRIP op niveau (dinsdag- en donderdagmiddag)​
 

​- Gym (dinsdag van een sportcoach Meer Moerdijk en vrijdag middag van de leerkracht)​

- Wereldoriëntatie geven we met Faqta,  Beeldende Vorming, Muziek, Techniek en Kanjer.

                   Huiswerk:

​- Huiswerk: wordt op maandag opgegeven en moet op maandag 1 week later af zijn.
Het huiswerk is terug te vinden in ons ouderportaal en op het bord in de klas.​

Communicatie:

Belangrijke zaken worden gecommuniceerd via het ouderportaal.
Andere zaken zoals bijvoorbeeld het meenemen van materialen wordt gecommuniceerd via de kinderen of via de nieuwsbrief.


U kunt ons altijd bereiken voor vragen en opmerkingen via Ouderportaal: s.bosmans@borgesius.net
d.polderman@borgesius.net
of telefonisch. (0168- 403464)
Wij hopen er samen met de kinderen en u een mooi schooljaar van te maken!