Ouders

Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk. Omdat onze school niet heel groot is is de vraag aan ouders niet of je iets voor school doet maar wat je voor de school doen.
 

Oudervereniging


De Oudervereniging helpt bij alles waar de school hulp bij nodig heeft. Te denken valt aan feesten zoals kerst, sinterklaas, carnaval en pasen. De Oudervereniging vergadert een aantal keer per schooljaar.

De Oudervereniging kan altijd nieuwe ouders gebruiken die het leuk vinden om mee te denken en organiseren!

Bianca Masseurs is aanspreekpunt voor school van de oudervereniging.
 

Medezeggenschapsraad


Onze school heeft een betrokken medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR heeft bijvoorbeeld instemming op formatie, studiedagen. Het werkverdelingsplan en schooltijd. Bij de begroting heeft de MR adviesrecht.

De MR bestaat uit:
 

Kwaliteitsforum


Op onze school werken we ook met een kwaliteitsforum. Het kwaliteitsforum bestaat uit een actieve groep ouders die gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken. Soms raakt het beleid, soms delen ouders signalen die ze op het schoolplein opvangen. Het kwaliteitsforum heeft als doel de kwaliteit op school te waarborgen en te verbeteren.

Het kwaliteitsforum fungeert als critical friend van de school, maar heeft verder geen instemmings of beslissingsbevoegdheden.

Het kwaliteitsforum bestaat uit: