Ons onderwijs

In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie in gehele kindcentrum:

Missie 

Op Kindcentrum Sint Jozef is ons onderwijs en opvang erop gericht om de kinderen een goede basis mee te geven. Onze kernwaarden ontwikkeling, plezier, samen en veilig staan hierbij centraal. Wij realiseren door passend partnerschap met ouders en externen, gelijke kansen voor iedereen. De wijze waarop we dit doen is verwoord in onze kernwaarden, die richting geven aan onze toekomst.
 

Visie 

De visie van Sint Jozef is gericht op de uitwerking in de toekomst van onze kernwaarden:
• Samen
• Veilig
• Plezier
• Ontwikkeling

In onze visie maken wij ook steeds de verbinding met de koers van de Borgesiusstichting. Immers, als school zijn wij direct verbonden aan de Borgesiusstichting en het strategisch beleid, “de koers”. 

 

Schoolgids
Download hier

Schoolplan 2022-2026
Download hier