groep 7-8

Informatiebrief voor de ouders van groep 7 en 8

Leerkrachten: 

Juf Anouschka  is er op maandag tot vrijdag.

Vakken: 
- Rekenen, Taal en Spelling online via SNAPPET en in een werkboek. Lezen elke ochtend op niveau​ 
​- Begrijpend lezen via NIEUWSBEGRIP op niveau (dinsdag- en donderdagmiddag)​ 
​- Gym (dinsdag van een sportcoach Meer Moerdijk en vrijdagmiddag van een vakleerkracht binnen het team)​  
- Wereldoriëntatie (door Meneer David), Beeldende Vorming, Muziek, Techniek en Kanjer.  

 

Afspraken en werkwijze: 

- Afspraken in de klas worden samen met de kinderen vastgesteld.​ 

​- Huiswerkafspraken: van maandag-maandag. Zijn terug te vinden ons ouderportaal en op het bord in de klas.​ 

 

Belangrijke zaken worden gecommuniceerd via het ouderportaal.  
Andere zaken, zoals bijvoorbeeld het meenemen van materialen, wordt gecommuniceerd via de kinderen. 
 

Op de website van de middelbare scholen vindt u informatie over open dagen e.d. 

Juf Anoushka is bereikbaar via het ouderportaal en email; a.merkx@borgesius.net