groep 7-8

Informatiebrief voor de ouders van groep 7 en 8

Leerkrachten: 

Juf Danielle is er de hele week.  

Juf Anoushka studeert aan Avans en is ook regelmatig in de groep. 

Vakken: 
- Rekenen, Taal en Spelling online via SNAPPET en in een werkboek. Lezen elke ochtend op niveau​ 
​- Begrijpend lezen via NIEUWSBEGRIP op niveau (dinsdag- en donderdagmiddag)​ 
​- Gym (dinsdag van een sportcoach Meer Moerdijk en vrijdagmiddag van vakleerkracht meneer Bart)​  
- Wereldoriëntatie, Beeldende Vorming, Muziek,Techniek en Kanjer  

 

Afspraken en werkwijze: 

- Afspraken in de klas worden samen met de kinderen vastgesteld.​ 

​- Huiswerkafspraken: van maandag-maandag. Zijn terug te vinden ons ouderportaal en op het bord in de klas.​ 

 

Belangrijke zaken worden gecommuniceerd via het ouderportaal.  
Andere zaken, zoals bijvoorbeeld het meenemen van materialen, wordt gecommuniceerd via de kinderen. 

 

Jaarplanning: 

 

- Kennismakingsgesprek (kind-ouder-leerkracht) 2e week september​ 

- schoolkamp groep 7-814-15-16 oktober ( informatie volgt nog) 

​- 1e rapportgesprekken  eind november 

​- entreetoets  20-21-22 april 

​- 2e rapportgesprekken  eind maart​ 

- 3e rapportgesprekken ( facultatief) eind juni 

 

Op de website van de middelbare scholen vindt u informatie over open dagen e.d. 

Juf Danielle is bereikbaar via het ouderportaal en email; d.dekkers@borgesius.net