groep 1-2

Informatiebrief voor de ouders van groep 1-2                                                

Leerkrachten:   

Juf Annette op maandag en vrijdag                                                                           

Juf Marja op dinsdag, woensdag en donderdag.      

 

Vakken en Thema's 

Wij werken met thema's uit de methode schatkist. De poppen Pompom en Loulou beleven veel  leuke avonturen. Elk thema begint met een prentenboek en elke dag een verhaal over het thema. De kinderen zien op het gele bord de dagplanning en weten wat we gaan doen.  

Tijdens het thema komen alle ontwikkelingsgebieden zoals: taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek, schrijven, kunstzinnige vorming, bewegen, muziek en drama aan bod.  

We geven een informatiebrief over het onderwerp, zodat thuis bekend is welke activiteiten we doen. Er staan ideeën in om thuis met de kinderen aan de slag te gaan 

 Juf Annette leert de kinderen Engels spreken en zingen. Ze gebruikt de methode Take it Easy.  
 

Rooster en werkwijze  

Kinderen van groep 1 en 2 spelen twee keer per dag buiten of in de gymzaal.   

Dinsdagochtend krijgen ze gymles van een vakleerkracht.  

Elke week hebben de kinderen een of meerdere opdrachten van de week. Ze maken deze zelfstandig of in kleine groepjes. Kinderen plannen wat ze gaan doen met hun naamkaartje. Ze kunnen kiezen uit spelen in hoeken, op de mat of een werkje aan tafel of computer.  

De kinderen plakken een sticker op hun stickerkaart als het werkje af is.   

 We verwerken het thema in de creatieve vakken. De knutselwerkjes van de kinderen bewaren we voor het plakboek. Dit gaat 3 keer mee naar huis. (rapport)  

We gebruiken de methode Kanjer voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  

  

Afspraken en mededelingen:  

  • Graag naam op bakjes en pakjes. Eventueel ook jassen (spijkerjassen)  

  • Gymschoenen met naam.  

  • Geen speelgoed of knuffels meenemen.  

  • Lijstje invullen voor wensje papa en mama.  

 

We maken er samen een leuk schooljaar van!