groep 1-2

Informatiebrief voor de ouders van groep 1-2                                                

Leerkrachten:   

Juf Sandra op maandag en de ene week donderdag de andere week vrijdag .                                                                          

Juf Marja op dinsdag, woensdag en de ene week donderdag de andere week vrijdag .      

 

Vakken en Thema's 

Wij werken met thema's uit de methode schatkist. De poppen Pompom en Loulou beleven veel  leuke avonturen. Elk thema begint met een prentenboek en elke dag een verhaal over het thema. De kinderen zien op het gele bord de dagplanning en weten wat we gaan doen.  

Tijdens het thema komen alle ontwikkelingsgebieden zoals: taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek, schrijven, kunstzinnige vorming, bewegen, muziek en drama aan bod.  

We geven een informatiebrief over het onderwerp, zodat thuis bekend is welke activiteiten we doen. Er staan ideeën in om thuis met de kinderen aan de slag te gaan 

We gebruiken de methode Take it Easy om de kinderen Engels te leren spreken en zingen. 
 

Rooster en werkwijze  

Kinderen van groep 1 en 2 spelen twee keer per dag buiten of in de gymzaal.   

Dinsdagochtend krijgen ze gymles van een vakleerkracht.  

Elke week hebben de kinderen een of meerdere opdrachten van de week. Ze maken deze zelfstandig of in kleine groepjes. Kinderen plannen wat ze gaan doen met hun naamkaartje. Ze kunnen kiezen uit spelen in hoeken, op de mat of een werkje aan tafel of computer.  

De kinderen plakken een sticker op hun stickerkaart als het werkje af is.   

 We verwerken het thema in de creatieve vakken. De knutselwerkjes van de kinderen bewaren we voor het plakboek. Dit gaat 3 keer mee naar huis. (rapport)  

We gebruiken de methode Kanjer voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  

  

Afspraken en mededelingen:  

  • Graag naam op bakjes en pakjes. Eventueel ook jassen (spijkerjassen)  

  • Gymschoenen met naam.  

  • Geen speelgoed of knuffels meenemen.  

 

We maken er samen een leuk schooljaar van!