Groep 5/6

leerkracht: juf Danielle
onderwijsassistent: meneer David
leerlingen groep 5: 10
leerlingen groep 6: 13Elke ochtend werken we in groep 5/6 aan lezen, rekenen, taal en spelling. Rekenen krijgen we in de klas van meneer Bart en juf Nienke. De andere vakken doen we in de eigen klas. Juf Danielle is er elke dag en Meneer David is er op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend. ( en donderdagmiddag)
's Middags werken we aan andere vakken zoals; begrijpend lezen, topondernemers, verkeer, Engels, schrijven, gym, kanjerles, mindfulness en beeldende vorming. Gym hebben we van juf Nienke of meneer Bart. De andere vakken krijgen we van juf Danielle.
Door het jaar heen krijgen we lessen die gegeven worden door specialisten kunst en cultuur. Het programma is gevarieerd en elk jaar weer anders.
Ook verzorgt de bibliotheek een aantal lessen die gaan over het thema lezen.
 
Huiswerk maken we op oefenweb.nl
Extra oefenen taal en rekenen kan ook op oefenweb.nl
Extra oefenen voor spelling kan op bloon.nl