Overblijven op de St Jozefschool.

INSCHRIJVINGSFORMULIER.docx


De overblijfkrachten eten samen met de kinderen.
Groep 1 t/m 3 eten in een lokaal
Groep 4 t/m 8 eten in een ander lokaal


Alle overblijfkrachten zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens hebben een aantal de basiscursus overblijven gevolgd.
Iedere dag is in de school een leerkracht of een overblijfkracht aanwezig met BHV.
 
Overblijven kan d.m.v. een abonnement voor 1 of meer dagen van het schooljaar. Ook is het mogelijk om incidenteel over te blijven m.b.v. een strippenkaart. De strippenkaart is geldig gedurende de gehele school periode.
De strippenkaarten blijven op school, als deze vol is krijgt uw kind deze mee naar huis.
Het abonnement kunt u aanvragen door het inschrijfformulier te downloaden en in te leveren bij de leerkracht. Bij incidenteel overblijven zal de TSO-coördinator een strippenkaart aanmaken
 
Kosten overblijven

Op het einde van het vorige schooljaar heeft de MR op verzoek van de TSO (overblijf) commissie ingestemd met het verhogen van de tarieven.

De tarieven vanaf 2018 zijn:
€ 35 per jaar als een kind 1 dag in de week overblijft.
€ 70 per jaar als een kind 2 dagen in de week overblijft
€100 per jaar als een kind 3 dagen overblijft per week
€130 per jaar als een kind 4 dagen overblijft per week

 
kosten van een halfjaar abonnement;
1 dag in de week
€ 17,50 
2 dagen
35 
3 dagen
€5
4 dagen
€65
 
Strippenkaart;
Kost € 15,00 voor 12x overblijven
Incidenteel overblijven kost € 2,00 per keer.
 
Het geld a.u.b. na inschrijving overmaken;
Katholieke ouderver. Jozefschool. overblijf
IBAN; NL 62 RABO 0107742756

Indien gedurende het jaar gestart wordt met overblijven zal het te betalen bedrag pro nota door de TSO-coördinator worden berekend en doorgegeven.

 

Overblijfregels                                                                                                                                                       

 • We gaan met schone handen aan tafel en gaan zo nodig eerst plassen.
 • We wachten aan tafel totdat overblijfkracht zegt dat we mogen gaan eten.
 • Er wordt netjes en rustig gegeten.
 • Tijdens het overblijven mogen we zachtjes met elkaar praten (dus niet schreeuwen).
 • We blijven aan tafel zitten totdat we van de overblijfkracht van tafel mogen.
 • Na het eten doen we het afval in de bakken die er voor staan.
 • We eten allemaal minstens 1 boterham. Als het brood om 12.40 uur nog niet op is gaat het overgebleven brood terug in de trommel en wordt mee naar huis genomen.
 • Snoepjes mogen niet onderling geruild worden.
 • Bij droog weer gaan we naar buiten, bij slecht weer blijven we binnen (gymzaal, maar geen toestellen)
 • Als we buiten zijn gaan we niet meer naar binnen.
 • De overblijfmoeders hebben tot 12.50 uur de leiding en we luisteren naar hen.
 • Tijdens het buiten spelen mogen we niet van het schoolplein af.
 • Wie zich niet aan de regels houdt, wordt bij de juffen en meneren gebracht.
 • Buiten gelden de regels voor het buitenspelen.
 • Kinderen die niet overblijven, mogen niet voor 12.50 uur op het plein.
 
Bij conflicten en/of geconstateerd wangedrag 
 
 • Overblijfkracht spreekt de betrokken overblijver(s) aan op het geconstateerde gedrag. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een goede oplossing.
 • Bij herhaald wangedrag wordt hiervan melding gedaan in de map registratie overblijvers. 
 • Bij 3x worden de ouders/verzorgers ingeschakeld om tot verbetering van het gedrag te komen. 
 • Bij uitblijven van verbetering wordt er overgegaan tot tijdelijke schorsing (apart eten, geen contact met de andere kinderen tijdens het overblijven) dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de directie van de school. 
 
Ouders zijn en blijven altijd zelf aansprakelijk voor hun eigen kind(eren), ook tijdens het overblijven!