Het kwaliteitsforum:

Deze groep van ouders komt 2 keer per jaar bijeen om met de directie te praten over de kwaliteit van de school. Zo wordt gesproken over het nascholingsplan, het jaarplan, de leerling-gegevens, het schoolverzuim, de schoolprestaties, de ouderbetrokkenheid, de veiligheid op school, de leerlingenzorg, de ouderbijdrage, ICT en doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs. Dit alles met de bedoeling om er als school (en dus direct voor uw kinderen) beter van te worden.