Welkom op de pagina van groep 1-2
 
   
Hoe we werken in groep 1-2
 
Als de kinderen op school komen kiezen ze een klein werkje. Dit wordt aangegeven met een  gele of groene strook .
Aan de muur hangen de dagritmekaarten zodat  de kinderen kunnen zien wat we vandaag gaan doen. Er hangen afbeeldingen van de dagen van de week en een foto van de leerkracht.
 
We gebruiken verschillende werkvormen

 
In de grote kring:
Bespreken we onderwerpen met alle kinderen. Denk hierbij aan het inleiden van een thema, woordweb maken, voorlezen van een verhaal, of het aanbieden van Kanjer activiteiten.
 
In de kleine kring : Er worden onderwerpen aangeboden die we gepland hebben naar aanleiding van het groepsplan. Dit is maatwerk met een klein groepje. Ook bij handvaardigheid wordt er in kleine groepjes gewerkt.( meestal met ouders)
 
Individueel werken: Dit gebeurt  tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal.
 
Zelfstandig werken:
- werken met de computer ( programma's van Schatkist, Veilig leren lezen, Wereld in Getallen)
- werken met ontwikkelingsmaterialen ( wij noemen dat 'werkjes uit de kast')
- werken op de mat met constructiemateriaal
- werken in een hoek ( bijvoorbeeld huishoek, winkel, zandtafel, verfbord)
-de kinderen werken met een planbord
 
Thematisch werken
 
Groep 1-2 werkt thematisch. Hiervoor gebruiken we de methode Schatkist en Topondernemers. De kinderen krijgen een introductie van het thema. Daarna wordt er een verhaal aangeboden. Naar aanleiding van het verhaal worden er verschillende onderwerpen uitgelicht. De activiteiten die we aanbieden, passen in het thema waar de kinderen mee bezig zijn. Pompom is de hoofdpersoon in de methode Schatkist. Hij is het vriendje van de kinderen en speelt een grote rol bij veel activiteiten.

 
Taalontwikkeling

 
 We gebruiken de methode Schatkist en Marla van Wijk. Veel activiteiten zijn in de grote kring . Er wordt gewerkt met een groepsplan in de kleine kring. Hierin stellen we doelen en evalueren we de doelen. Naar aanleiding van de evaluatie, wordt er weer een nieuw plan gemaakt. Kinderen werken individueel of samen aan taalontwikkeling tijdens het spelen in hoeken, met de computer of met materialen.
 
Rekenontwikkeling

We werken met de methode Wereld in Getallen, Schatkist en het CITO hulpboek. Twee keer per week bieden we rekenen aan in de grote kring. In de kleine kring wordt gewerkt met een groepsplan. Hierin stellen we doelen en evalueren deze . Tijdens het werken kunnen de kinderen samen of individueel werken aan de rekenontwikkeling in de hoeken en met materialen uit de kast.
 
Engels
De groepen 1 tot 4 werken met de methode i pockets. Er komen verschillende thema's aan bod.
 De handpop Monckey vertelt waar we over gaan praten en zingen.
 
  
Lichamelijke oefening
We spelen elke ochtend en middag 45 minuten buiten of binnen. In de gymzaal  kunnen de kinderen bewegen door spelletjes. opdrachten met kleine materialen zoals hoepels en ballen en spelen op de grote materialen zoals klimrek of touwen. We dansen ook op muziek. Buiten spelen de kinderen twee keer per week samen met de peuters. Buiten kunnen we kiezen uit verschillende materialen zoals, kleden, fietsen, planken en paalkoppen, stoepkrijt en zandbak.
 
Mindfulness
We gaan zitten als een kikker en luisteren naar onze ademhaling. Dit is een van de oefeningen van Mindfulness. Elke dag doen we samen een oefening of luisteren we naar een verhaal, zodat de kinderen een moment hebben om "je hoofd leeg te maken".
 
 
Handvaardigheid
Iedere week krijgen de kinderen een knutselopdracht. We maken dit in groepjes. ( op woensdag met ouders) De werkjes worden  opgehangen of weggezet in de klas. Later worden ze gebundeld in een plakboek. Het plakboek gaat drie keer per jaar mee naar huis.
 
Tekenen
Iedere maand maken de kinderen een tekening. Deze tekeningen worden verzameld en aan het eind van groep 2 mee naar huis gegeven. Je hebt zo een mooi overzicht van de tekenontwikkeling. De kinderen kunnen ook vrij tekenen en kleuren.
 
Schrijven
In de tweede helft van groep 1 beginnen we met Schrijfdans. Dit is een methode voor de ontwikkeling van grove motoriek naar fijnere motoriek. In de eerste helft van groep 2 wordt dit herhaald. Er wordt dan toegewerkt naar kleinere schrijfpatronen. In de tweede helft van groep 2 werken de kinderen in schrijfschriften. Nog niet met letters, maar met schrijfpatronen.
 
Muziek
Elke week leren de kinderen een liedje en versje  dat bij het thema past of spelen met instrumenten . In de gymzaal worden ook lessen op muziek gegeven volgens de methode  'Dansen moet je doen'.
 
Wereldoriëntatie
We werken met de hele school  met de methode Topondernemers. De thema's waar we aan werken zijn voor alle groepen.
Wereldoriëntatie zit ook  verweven in de thema's van Schatkist en Engels.
 
Schooltelevisie
Elke week kijken we met de kinderen naar een programma  op het digibord. Dit kan zijn Koekeloere, Huisje boompje beestje of een digitaal prentenboek.
 
CITO toetsen
Halverwege en aan het einde van het schooljaar  worden er Cito-toetsen van taal en rekenen afgenomen in groep 1 en 2.