Groep 7/8

leerkracht: Meneer Bart
leerlingen groep 7 : 5
leerlingen groep 8 : 13

In groep 7/8 worden de kinderen voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en klaargestoomd voor de CITO-toetsen.
Groep 7 heeft in januari en juni CITO toetsen
Groep 8 heeft in januari de M8 CITO toets en in april de Eindtoets van CITO.

Sinds vorig jaar hebben de Middelbare Scholen in de nabije omgeving gezamenlijke afspraken gemaakt m.b.t. de toelatingseisen voor kinderen van groep 8.
Er wordt voortaan gekeken naar de CITO resultaten van groep 6 t/m groep 8.
Op basis van deze uitslag moet de leerkracht een advies uitbrengen. ( Volgens de Middelbare Scholen ).
Gelukkig heeft de leerkracht van groep 8 ook nog zelf inspraak en laat hij de prestaties van leerlingen bij methodetoetsen, werkhouding en werkverzorging ook meewegen in het advies.

Doordat er veel van de kinderen wordt verwacht, mede door de eisen van het Voortgezet Onderwijs, leren wij de kinderen:
- planmatig te werken ( gebruik maken van een agenda, werken met een weekplanning ).
- om te gaan met huiswerk voor meerdere vakken.
- om weerbaarder te worden en goed voorbereid de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken.
- regels en formules bij belangrijke vakken als Taal, Spelling en Rekenen.
- (Begrijpend) lezen om lange, moeilijke teksten beter te begrijpen.
- Studievaardigheden om grafieken, tabellen, kaarten en andere informatiebronnen te begrijpen
- de vraagstelling van CITO
- Engels via de methode Take it easy
- Sociale vaardigheden via het Kanjerproject

Naast al deze zaken is er natuurlijk ook tijd voor minder serieuze, leuke zaken.
Het hele jaar door nemen ze deel aan verschillende projecten.
En groep 8 zal eind dit jaar afscheid nemen van school met het eindkamp.

Al met al een druk en leerzaam programma voor de kinderen.
Gelukkig hebben zij ouders en leerkrachten waar zij op terug kunnen vallen.

Mocht u vragen hebben dan mag u mij altijd mailen of u loopt na schooltijd even binnen.


groeten meneer Bart