Even voorstellen:

Ik ben Kina Kuijpers en ik ben leerkracht van groep 3/4.
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werk ik en op maandag komt meneer Ger Heeren in de groep.

In het schooljaar 2016-2017 hebben we 6 kinderen in groep 3 en 13 kinderen in groep 4.

LEZEN
In groep 3 en 4 krijgen de kinderen huiswerk mee. Groep 3 krijgt leesbladen en boekjes mee die U iedere dag samen met Uw kind kunt oefenen gedurende 15 minuten. Het is de bedoeling dat U de woorden samen zoemend (zingend) leest. Wij kunnen op school duidelijk het verschil merken tussen leerlingen die wel of niet thuis oefenen, dit verschilt soms 3 leesniveaus wat betekent dat kinderen die veel oefenen het niveau van een groep 5 kind kunnen halen. Zeker in groep 3 hebben de meeste leerlingen veel herhaling nodig om alle letters te automatiseren. De leeslessen alleen op school zijn dan niet voldoende. De leerlingen moeten leeskilometers maken!!!!

Ook in groep 4 blijft lezen belangrijk om de snelheid erin te krijgen/houden en te komen tot vlot en vloeiend lezen wat heel belangrijk is voor het begrijpende lezen. Als een kind goed begrijpend kan lezen heeft hij/zij daar zijn/haar hele leven profijt van. Daarom is het ook voor groep 4 kinderen belangrijk dat ouders hun kind regelmatig hardop laten voorlezen en vragen stellen over de tekst. Hiermee wordt het leesbegrip geoefend.

REKENEN
Voor rekenen krijgen de kinderen van groep 3 incidenteel huiswerk mee om de + en - sommen van 1 t/m 20 te automatiseren. De kinderen van groep 4 krijgen tafels en erbij- en erafsommen mee naar huis om te oefenen, dit doen we om de rekensnelheid te verhogen. Als de kinderen op het eind van het schooljaar de tafels op volgorde kunnen opzeggen, krijgen zij hier een getuigschrift voor.

Zijn er nog vragen over de manier van oefenen loop dan gerust even binnen.

Groeten juf Kina