Even voorstellen:

LEZEN
In groep 3 en 4 krijgen de kinderen huiswerk mee. Groep 3 krijgt leesbladen en een boekje mee die U samen met Uw kind kunt oefenen gedurende 15 minuten. Het is de bedoeling dat U de woorden samen zoemend leest. Wij kunnen op school het verschil merken tussen leerlingen die wel of niet thuis oefenen. Zeker in groep 3 hebben de meeste leerlingen veel herhaling nodig om alle letters te automatiseren. De leeslessen alleen op school zijn dan niet voldoende. De leerlingen moeten leeskilometers maken!!!!

Ook in groep 4 blijft lezen belangrijk om de snelheid erin te krijgen/houden en te komen tot vlot en vloeiend lezen wat heel belangrijk is voor het begrijpende lezen. Als een kind goed begrijpend kan lezen heeft hij/zij daar zijn/haar hele leven profijt van. Daarom is het ook voor groep 4 kinderen belangrijk dat ouders hun kind regelmatig hardop laten voorlezen en vragen stellen over de tekst. Hiermee wordt het leesbegrip geoefend.

REKENEN
De kinderen van groep 4 krijgen tafels en erbij- en erafsommen mee naar huis om te oefenen, dit doen we om de rekensnelheid te verhogen.

Zijn er nog vragen over de manier van oefenen loop dan gerust even binnen.

Groeten juf Sandra en juf Simone